El projecte Almia segueix unes línees de treball específiques cercant l’objectiu de revaloritzar el patrimoni d’Almatret i esdevenir un referent en relació a l’ús d’energies renovables, Almia cerca convertir Almatret en el primer  municipi de l’Estat en ser sostenible energèticament. Així doncs, aquesta proposta és fruit del treball i la participació de l’Ajuntament d’Almatret amb altres agents descrits a continuació;

L’Ajuntament d’Almatret. Presentem l’equip humà que conforma Almia i que atorga el coneixement de les diverses àrees que proposem. Cadascun d’ells, dedicant-hi els seus esforços, compleix les funcions per aconseguir els objectius. Treballant per a la implantació de propostes al voltant de l’educació, el turisme en termes de naturalesa i història, així com propostes lligades al desenvolupament energètic sostenible.

En l’elaboració i desenvolupament del projecte Almia comptem amb el grup de recerca GREiA de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. Rebem un suport constant pel que fa al seguiment del projecte europeu en que ens trobem involucrats així com en el suport a la difusió d’Almia. També hi participa directament en l’expansió cap a sectors més específics com la Recerca+Desenvolupament+Investigació.

Una part important del CIE són els seus àmbits dedicats a la recerca: la Planta Pilot, el pati exterior experimental, els camps de pràctiques, els laboratoris, etc. Tot un conjunt d’espais que pretenen dotar al complex d’instal·lacions d’Almia de continuar avançant en l’estudi, desenvolupament i creació de noves sistemàtiques d’aprofitament de l’energia, que permetin arribar encara més lluny en la optimització dels recursos naturals per a la preservació del nostre medi ambient.

 

El grup de recerca EDO-UdL serà el responsable de la part educativa del projecte. Juntament amb tècnics de l’ajuntament d’Almatret, treballa amb un consell de docents en el disseny d’activitats didàctiques per Ed. Infantil, Ed. Primària i Ed. Secundària que ajudaran a la conscienciació del jovent envers temes energètics i la sostenibilitat del territori. Aquesta branca educativa del projecte es troba en fase de desenvolupament, en la qual ja s’hi han llençat actuacions com la dels Premis Almia-educativa. El projecte estarà llest per rebre estudiants i començar amb els itineraris proposats el proper setembre 2018.